Velkomen til 

Kulturhuset Johansbuda

Vi pussar opp nettsida vår! 

I mellomtida kan du nå oss på Facebook, på johobuda@gmail.com eller på telefon 910 06 296.